Procedury bezpieczeństwa 

W TROSCE O WSPÓLNE ZDROWIE. POZNAJ NASZE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

Bezpieczeństwo i zdrowie naszych gości, pracowników i mieszkańców jest dla nas najwyższym priorytetem. 

Każdy z nas może w dużym stopniu przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym, dlatego też prosimy o bezwzględne przestrzeganie następujących środków zapobiegawczych: 

 • myj często ręce 
 • zasłaniaj usta i nos 
 • płać bezgotówkowo 
 • unikaj dotykania ust, nosa i oczu 
 • utrzymaj dystans 
 • zachowaj higienę podczas kaszlu  

 

CO ZROBIĆ, JEŚLI POCZUJESZ SIĘ ŹLE? 

Jedną z kluczowych zasad jest pozostanie w domu/hotelu/apartamencie w razie złego samopoczucia, aby nie narażać siebie i innych osób.  

Zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych kraju, w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak wysoka gorączka, uporczywy kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, jak najszybciej skontaktuj się z Twoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem teleporady. Lekarz może zlecić Ci test na koronawirusa. Lista placówek, w których możesz uzyskać teleporadę znajdziesz na stronie www.pacjent.gov.pl. Jeśli Twój stan jest ciężki zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999 i uprzedź, że możesz mieć koronawirusa. 

STACJA I WYCIĄG NARCIARSKI 

 • Zastosowane zostały siatki pomagające w utrzymaniu dystansu społecznego w kolejce do wyciągu 
 • Przed orczykami odbywać się będzie kontrola pracownika stacji dotycząca stosowania reżimu sanitarnego przez wchodzących na wyciąg orczykowy. 
 • Podczas stania w kolejce do kasy i wyciągu zachowaj dystans 1,5 m. 
 • Obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa przez wszystkich korzystających z wyciągu. 
 • Kompleks podzielony jest na strefy, tak aby pracownicy z poszczególnych stref mieli jak najmniejszy kontakt z sobą. 
 • Wszystkim zatrudnionym osobom zapewniamy środki ochrony osobistej oraz płyny do dezynfekcji. Pracownicy zostali poinstruowani o obowiązku noszenia maseczek oraz rękawiczek lub każdorazowej dezynfekcji rąk po wykonanej usłudze. Pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu obowiązujących, aktualnych zasad bezpieczeństwa. 
 • Na terenie obiektu zalecamy płatność bezgotówkową. 
 • Wszystkich gości oraz osoby towarzyszące zachęcamy do korzystania z płynów do dezynfekcji – pojemniki znajdują się przy kasach, w wypożyczalni, szkole narciarskiej oraz karczmie.
 • Obiekt jest codziennie dezynfekowany. Na terenie obiektu goście znajdą plakaty oraz naklejki z najpotrzebniejszymi zasadami bezpieczeństwa oraz numerami telefonów alarmowych. 
 • Dla osób z podejrzeniem objawów COVID-19 wyznaczone zostały specjalne miejsca izolacji. 

GASTRONOMIA 

 • Wszystkim zatrudnionym osobom zapewniamy środki ochrony oraz płyny do dezynfekcji. 
 • Pracownicy mający bezpośredni kontakt z gośćmi, zostali poinstruowani o obowiązku noszenia maseczek oraz rękawiczek lub każdorazowej dezynfekcji rąk po wykonanej usłudze. 
 • Obowiązuje dezynfekcja rąk przez gości przy wejściu do lokalu.  
 • Obowiązuje wejście w maseczce.
 • Przed restauracją zostało wystawione/wywieszone aktualne menu. 
 • Do środka restauracji mogą wejść tylko 2 osoby. 
 • Podczas stania w kolejce do kasy zachowaj dystans 1,5 m. 
 • Posiłki serwowane są na wynos.
 • W toalecie, zgodnie z wytycznymi władz sanitarnych, zostały umieszczone ręczniki papierowe oraz płyny do dezynfekcji. 
 • Wejście do toalet znajduje się w bocznej części Restauracji, oddzielone od części gastronomicznej. 

WYPOŻYCZALNIA

 • Wejście do wypożyczalni jedynie w maseczce
 • W wypożyczalni może jednocześnie przebywać 10 osób
 • Po wejściu należy zdezynfekować ręce
 • Należy zachować odstęp 1,5 m
 • W wypożyczalni ustawione zostały płotki kierujące ruchem

SZKOŁA NARCIARSKA 

Narciarstwo i snowboard to sporty na świeżym powietrzu, w których ryzyko infekcji jest mniejsze, niż w pomieszczeniach zamkniętych. Staramy się stworzyć jak najmniej punktów kontaktowych, dlatego też wprowadziliśmy następujące zasady i rekomendacje:  

 • Zapisy na lekcje przyjmujemy telefonicznie 
 • Instruktorzy zostali poinstruowani o obowiązku zasłaniania ust i nosa w trakcie przejazdów na wyciągu, prowadzenia zajęć oraz kontaktu z klientem. 
 • W szkole narciarskiej nie ma poczekalni. Rodzice powinni odebrać dziecko z wyznaczonego punktu spotkań z instruktorem niezwłocznie po zakończeniu lekcji.